// ABOVO.ECO

Nasza oferta

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Usługa Project Management w fazie przygotowawczej, projektowej jak i realizacji inwestycji ma charakter kompleksowy i wielobranżowy, obejmuje m.in. działania z zakresu:

 • koncepcji i analizy założeń techniczno- ekonomicznych,
 • nadzór nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
 • zarządzanie kontraktem od strony budżetowej, terminowej i projektowej,
 • planowanie i koordynowanie działań,
 • budowanie i definiowanie zadań zespołu,
 • koordynacja projektowa,
 • przygotowanie umów z wykonawcami,
 • przekazanie placu budowy,
 • budżetowanie, zarządzanie kosztami, rozliczanie inwestycji,
 • ograniczenie ryzyka ,
 • koordynacja obiegu i archiwizacji dokumentacji,
 • kontrola jakościowa, terminowa, kosztowa i osobowa,
 • prowadzenie narad roboczych na terenie inwestycji,
 • wdrożenie procedur bezpieczeństwa na budowie,
 • reprezentowanie inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • przygotowanie i przeprowadzanie odbioru końcowego,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • przekazanie obiektu inwestorowi.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA (KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA)

Drugim równie ważnym aspektem w naszej działalności jest idea dotycząca wniesienia własnego wkładu w poprawę najbliższej otaczającej nas przestrzeni poprzez szereg działań umożliwiających poprawę jakości powietrza, wody czy gleby.

Wprowadzenie szeregu działań poprawy środowiska poprzez:

 • doradztwo i pomoc formalno-prawną w uzyskaniu dofinansowania poprzez różnego rodzaju programy wspierające zredukowanie niskiej emisji,
 • uzyskanie zewnętrznego źródła finansowania na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza - eliminacja niskiej emisji, która powstaje w naszych domach poprzez spalanie niskiej jakości paliw stałych w przestarzałych kotłach grzewczych,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dla domu - przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków,
 • zmiana sposobu zasilania budynków w energię - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,
 • uzyskanie oszczędności energetycznej poprzez np. montaż pomp ciepła,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalniane - montaż ładowarek samochodowych,
 • wdrożenie nowych technologii w budownictwie,
 • zwiększenie świadomości poprzez działania proekologiczne.

 

Inwestor zastępczy? Planujesz budowę?

ABOVO to miejsce dla Ciebie.

Pomożemy poprowadzić proces inwestycyjny od początku do końca i sfinalizować go na miarę Twoich potrzeb.

// ABOVO.ECO

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU